Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

GDPR

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)  Vás informujeme o spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov:

Naša realitná spoločnosť spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na plnenie povinností pri sprostredkovaní obchodu (kúpy predaja, prenájmu nehnuteľností), pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné, aby si realitná spoločnosť riadne plnila svoje zmluvné povinnosti.

Osobné údaje môžu byť spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od realitnej spoločnosti vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve).

Klienti (predávajúci i kupujúci) berú na vedomie, že v súvislosti s obchodným prípadom môžu byť osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám (napr. okresnému úradu, právnikovi, advokátovi, notárovi, znalcovi, finančnému sprostredkovateľovi a pod.). Osobné údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov majú klienti (predávajúci i kupujúci) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

a) na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú osobné údaje spracúvané,

b) požadovať opravu osobných údajov, ak nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,

c) získať svoje osobné údaje v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú realitnou spoločnosťou spracúvané automatizovanými prostriedkami,

d) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak zároveň klienti (predávajúci alebo kupujúci) napadnú správnosť týchto údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje realitná spoločnosť, ale potrebujú ich klienti (predávajúci alebo kupujúci) na uplatnenie svojich nárokov,

e) požadovať vymazanie osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,

f) podať sťažnosť dozornému orgánu, ak boli práva predávajúceho alebo kupujúceho týkajúce sa osobných údajov porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Na základe oprávneného záujmu realitnej spoločnosti môžu byť kontaktné osobné údaje spracúvané realitnou spoločnosťou na účely priameho marketingu. Voči tomuto spracúvaniu majú klienti (predávajúci i kupujúci) možnosť kedykoľvek podať námietku, čo spôsobí, že osobné údaje sa už nemôžu na také účely ďalej spracúvať.